ИДЕНТИФИКОВАТИ, ИСТРАЖИТИ, ВАЛОРИЗОВАТИ, ЗАШТИТИТИ, ПРЕЗЕНТОВАТИ И ПРЕДАТИ НАСЉЕДНИЦИМА

Authors

  • Слободан Наградић

DOI:

https://doi.org/10.7251/KN0118009N

Abstract

Пред читаоцима и осталим чиниоцима јавности наше политичке заје-днице је први број часописа „Културно насљеђе“. Из више разлога, од којих су неки познати само потписнику овог уводника – због тога ће неколике реченице у овом прологу бити написане у првом лицу једнине, што и није баш уобичајено у написима ове врсте, садржаја и намјене, a чему иначе ни овај аутор није баш склон – на ту чињеницу морамо рећи: коначно! Поводом појаве првог броја првенца периодике Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, сматрамо потребним читаоце, конзументе, кориснике, наречену јавност и, понајви-ше, садашње и будуће сараднике нашег гласила, упознати о чему се ради кад је ријеч о „Културном насљеђу“.

Published

2019-04-17