ТРАДИЦИЈА И КУЛТУРНО ЗАОСТАЈАЊЕ

Authors

  • Драган Коковић
  • Душан Ристић

DOI:

https://doi.org/10.7251/KN0118029K

Abstract

Свака традиција је моћно средиште кристализације, ку-мулације и стабилизације друштвеног искуства. Она задовољава одређене људске потребе и ту управо лежи најдубљи основ њене снаге и обавезнос-ти. Традиција прелази у традиционализам и утиче на културно заостаја-ње кад појединци почињу да налазе најпотпунију сигурност и безбедност у њој. Тад се најчешће заборавља да је традиција најбољи избор из исто-рије. Све то утиче на појаву отпора према иновацијама и продуктивном критичком мишљењу. У раду ће бити анализиран проблем проучавања традиције као деловања, мишљења и веровања који се најчешће тумачи статички. Традиција се тада замишља у једном блоку, као неко чврсто, круто и стабилно стање и најчешће се, по систему контраста, упоређује са модернизацијом и иновативним процесима.

Published

2019-04-17