УЛОГА МЕДИЈА У ОЧУВАЊУ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА

Authors

  • Бојана Карановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/KN0118065K

Abstract

Културно насљеђе представља јединствену културну вријед-ност народа, јер указује на друштвени али и цјелокупни образовни, култур-ни и цивилизацијски ниво развоја. У том смислу, једна од основних норм-ативних улога медија је преношење културне баштине са генерације на генерацију. Међутим, овај аспект друштвене функције медија озбиљно је доведен у питање у савременој медијској пракси, прије свега, као посљедица процеса глобализације. Кроз аналазу улоге медија у глобалном друштву, у овом раду осврнућемо се на процес глобализације и питање очувања културног идентитета народа у савременом друштву.

Published

2019-04-17