СКЕЛАНИ – ЗНАЧАЈ И ЗАШТИТА

Authors

  • Љубица Срдић

DOI:

https://doi.org/10.7251/KN0118073S

Abstract

Античко насеље муниципалног ранга у Скеланима, на ли-
јевој обали Дрине, је у археолошким ископавањима 2008. те 2014, 2015. и
2016. године показало оправданост проглашења археолошким комплек-
сом од изузетног значаја. Због површине које насеље заузима, то пот-
врђују остаци грађевина различите намјене и покретни материјал, прона-
ђен у овим истраживања.

Published

2019-04-17