НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ ЖРТВАМА РАТА И ПОСЉЕРАТНИ НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

Authors

  • Уго Влаисављевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/KN0118091V

Abstract

”Ни на који начин”, устврдиће Албвакс [Halbwachs] у своме дјелу Колек-тивнo памћење, ”није индивидуално памћење, уколико се супротставља колективном памћењу, нужни и довољан услов повратка, призивања у свијест, обнове (rappel) и признавања, установљавања (reconnaissance) сје-ћања.”

Published

2019-04-17