Четврта међународна конференција „Византијски споменици и свјетско насљеђе IV: Повеља за заштиту византијских споменика“

Authors

  • Милијана Окиљ

DOI:

https://doi.org/10.7251/KN0118171O

Abstract

Четврта међународна конференција "Византијски споменици и свјетско на-сљеђе" је одржана од 30. новембра до 2. децембра у Солуну у Грчкој. Кон-ференцију је организовао Европски центар за византијске и поствизантиј-ске споменике (EKBMM – The European Centre for Byzantine and Post-Byza-ntine Monuments) под покровитељством Хеленског националног комитета за UNESCO, а одржана је у амфитеатру „Стефанос Драгумис“ Музеја ви-зантијске културе. То је уједно била водећа и завршна манифестација Евро-пске године културне баштине у Грчкој.

Published

2019-04-17