ИЗ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ ЖИВОТА

Authors

  • Сњежана Глигорић

DOI:

https://doi.org/10.7251/KN0118174G

Abstract

Публикација Сава Пујића Водена кола на Требишњици представља истра-живање некадашњег система наводњавања земљишта у сливу Требишњи-це, али и воденог кола као погонског система, без обзира да ли је ријеч о наводњавању, напајању мрестилишта, мљевењу жита, или окретању раж-ња. Кроз седам поглавља читког, понекад поетичног текста, аутор се бави најразличитијим аспектима те појаве, истовремено се дотичући и других из привредног и друштвеног живота тога краја. Кроз своја и сјећања саговор-ника покушава да „оживи“ амбијент и сензибилитет времена у којем су во-дена кола доживјела пуни процват, на тај начин приближавајући данас нес-талу појаву савременом читаоцу. Текст почиње представљањем изворâ за проучавање, који, чини се, нису бројни и до њих није лако доћи: раније пу-бликације или књижевна дјела у којима се појава успутно спомиње, старе фотографије, информатори са терена, трошковник манастира и слично. Наставља се приказом локације и историјата, те описом система наводња-вања и начина на који функционише. Нарочито детаљно су описани дије-лови натапног система, уз коришћење и објашњавање локалне терминоло-гије. Наведени су најпознатији градитељи кола, приказан начин одржавања система, као и проблеми око регулације водотока. Онолико колико тема захтијева, појашњено је и тзв. натапно право, у којем је дио права и обавеза био регулисан правним нормама (градња и функционисање натапног сис-тема), док је значајан дио остао у домену обичајног права (право на навод-њавање и његова диоба, распоред коришћења и обавезе корисника). Четвр-то поглавље је посвећено лексици везаној за натапање, гдје се истиче спе-цифичност натапне терминологије на подручју Требиња, те закључује да највећи дио потиче из изворне лексике, допуњен у значајној мјери турциз-мима и романизмима.

Published

2019-04-17
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d