ЗНАМЕНИТОСТИ САРАЈЕВА У НОВОМ КОНТЕКСТУ

Authors

  • Слободан Наградић

DOI:

https://doi.org/10.7251/KN0118176N

Abstract

Полазимо од претпоставке да ће, можда, прва, спонтана реакција неупуће-них а добронамјерних читалаца и осталих „љубитеља“ литературе, на поја-ву књиге пред нама, бити садржана у питању формулисаном као: чему (и коме) још једна, нова књига о Сарајеву, кад их већ, до сад написаних, има толико много. И непрочитаних. Или, можда, недочитаних. Разумије се, пи-тање је сасвим легитимно и невино, као што је и свако друго питање невино, и оно потражује адекватан одговор. Овај осврт је покушај једног могућег одговора, тачније: прилог разумијевању питања због чега је (било) потребно и корисно публиковати још једну књигу о Сарајеву и његовој околини у прошлости, али и садашњости.

Published

2019-04-17