СТАРЕ ВОДЕНИЦЕ – КУЛТУРНО НАСЉЕЂЕ У НЕСТАЈАЊУ

Authors

  • Сњежана Глигорић

DOI:

https://doi.org/10.7251/KN0118183G

Abstract

Публикација Јелене Муњић Воденице Шумадије је илустровани каталошки преглед старих воденица на подручју Шумадије, дијела подручја на којем крагујевачки Завод за заштиту споменика културе обавља своју дјелатност. У каталогу је представљено деветнаест воденица, датираних у 18. и 19. ви-јек, које, углавном, више нису у функцији. Њихов положај назначен је на малој географској карти простора, која се налази на почетку публикације, прије предговора. Фотографије сваке воденице попраћене су одговарају-ћим текстом, на српском и енглеском језику, који садржи основне податке о објекту: локацију, датовање, кратак опис, понеки додатни, релевантан по-датак из „живота“ воденице.

Published

2019-04-17