О ОДУМИРАЊУ СЕЛА

Authors

  • Горан Панић

DOI:

https://doi.org/10.7251/KN0118184P

Abstract

Дјело „Лакташка жупа – прошлост и садашњост“ аутора Живка Вујића за-служује пажњу читалачке публике из више разлога. Ово је изврсна књига за демографе, географе, историчаре, статистичаре и све оне које интересује прошлост и садашњост овог прелијепог краја. Књиге ове тематике су врло ријетке и као такве су драгоцјене. Управо због припрема и теренског рада које захтијева писање једног оваквог дјела, аутори се ријетко одлучују да приступе том послу. Вриједност дјела је много драгоцјених података о ста-новништву и његовом развоју у простору и времену. За похвалу је ауто-рова прецизност и озбиљан методолошки приступ, који поприма обиљежја научног рада.

Published

2019-04-17