ПРИСТУП ЗАШТИТИ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА

Authors

  • Сњежана Глигорић

DOI:

https://doi.org/10.7251/KN0118191G

Abstract

Публикација Нематеријално културно насљеђе. Теоријски, методолошки и административни аспекти, ауторки: Ирене Медар Тањге, Јеленке Пан-дуревић и Драгице Панић Кашански представља резултат рада на научно-истраживачком пројекту Проучавање и заштита нематеријалне културне баштине Републике Српске, који је реализован у периоду од 2012–2016. године на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци. Кроз девет поглавља, ауторке су представиле конкретна теренска истраживања одре-ђених елемената нематеријалног културног насљеђа, настојећи да на тим примјерима објасне сам појам, начин на који га третира Конвенција о очу-вању нематеријалног културног насљеђа, да прикажу неке аспекте својих теренских истраживања, методологије, обраде документације и инвентари-сања елемената нематеријалног културног насљеђа, као и одређене пробле-ме у идентификовању истих.

Published

2019-04-17