42. засједање Комитета за свјетску баштину

Authors

  • Милијана Окиљ

DOI:

https://doi.org/10.7251/KN0118195O

Abstract

Комитет за свјетску баштину састаје се једном годишње, а састоји се од представника 21 државе потписнице Конвенције које се бирају на генерал-ним скупштинама Унеска. На својој првој сједници, која је одржана у Пари-зу 1977. године, Комитет је усвојио Пословник о раду.

Published

2019-04-17