НАЦИОНАЛНИ ПАРК ДРИНА – СМИСАО И ЗНАЧАЈ

Authors

  • Драган Ковачевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/KN0118213K

Abstract

Заштита природе представља скуп мјера и активности усредсређених на спречавање оштећења природе, природних вриједности и природне равно-теже. Оштећења су најчешће посљедица људске активности усљед неусаг-лашености друштвеног развоја и расположивих природних ресурса. Зашти-та природе подразумијева очување биолошке, геолошке и пејсажне разно-врсности као дијела животне средине. Под појмом природе у овом кон-тексту подразумијева се јединство геосфере и биосфере, изложено атмос-ферским промјенама и различитим утицајима као и природна добра и при-родне вриједности које се исказују биолошком, геолошком и пејсажном разноврсношћу. Заштићена природна добра су заштићена подручја, зашти-ћене врсте и заштићени минерали и фосили. Проглашавањем заштићених природних добара директно се штити простор и стварају се основни пре-дуслови за очување природне, биолошке, геолошке и пејсажне разноврсно-сти. Заштићена природна добра су једна од најважнијих оставштина које човечанство може оставити будућим генерацијама.

Published

2019-04-17
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d