АНАЛИЗА СТАЊА ИНФОРМАТИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ КОД ДЈЕЦЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

Authors

  • Марина З. Пејчић Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет у Бијељини
  • Бојан Р. Видаковић Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет у Бијељини

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2015085P

Abstract

У овом раду анализиран је ниво информатичке писмености дјеце у основним школама. Информатичка писменост односи се на познавање хардвера и софтвера рачунара, као и упо- требу рачунара и рачунарских програма у свакодневном животу. С обзиром на то да живимо у савременом добу, свједоци смо значаја информатике као науке, која је заузела значајну улогу у свим сферама живота. Управо из тог разлога, дошли смо на идеју да испитамо ниво познавања информатике код ученика основних школа. Основни мјерни инструмент био је тест који се састоји од 25 питања и обухвата основне информатичке сегменте. Спроведеним истраживањем тестирани су ученици деветог разреда урбане и руралне средине, а сврха је била провјерити ниво на којем се налазе ученици основ- ношколског узраста, када је информатичка писменост у питању.

Downloads

Published

2023-06-08