STAVOVI TURISTA I LOKALNIH STEJKHOLDERA PREMA PONUDI I TRŽIŠNOJ POZICIJI TURISTIČKE DESTINACIJE BUDVA

Authors

  • Ana Tripković Marković
  • Miško Rađenović
  • Anisa Murić

DOI:

https://doi.org/10.1515/eoik-2017-0008

Abstract

Postoje različita određenja turističke destinacije.
Zajedničko im je da turističku destinaciju
definišu kao predeo sa određenim
turističkim kapacitetima i atraktivnostima
(primarnim i sekundarnim elementima) koje
turista odabere kao cilj svog putovanja.
Budva predstavlja pojedinačno najveću turističku
destinaciju mereno brojem dolazaka
i brojem noćenja. Kao turistička destinacija
u toku svog životnog ciklusa Budva je
prolazila različite faze. U radu se implicira
da za pravilno određenje pozicije turističke
destinacije i predviđanje daljeg razvoja
nije dovoljno koristiti isključivo uobičajene
kvantitativne pokazatelje broja posetilaca.
Rad se zasniva na komparativnoj analizi stavova
turista i lokalnih stejkholdera u okviru tri
terenska istraživanja sprovedena u periodu
2015-16. godine. Rad donosi zaključak da je ostvareni
rast zasnovan na zadovoljenju potreba
postojećih tržišta, odnosno postojećih turista, a
da je s druge strane aspekt željene tržišne pozicije
u neskladu sa ocenama elemenata turističke
ponude - što treba da bude input poboljšanja i
pripreme za narednu fazu u razvoju destinacije.

Published

2017-02-07

Issue

Section

Чланци