AНАЛИЗА ОТИЦАЈА У СЛИВУ РИЈЕКЕ ТОПЛИЦЕ

Authors

  • Слободан Гњато

DOI:

https://doi.org/10.7251/SKP180902025G

Abstract

У раду су анализирани отицаји у сливу ријеке Топлице. Извршена је анализа климатских и
геолошко-морфолошких фактора отицаја. На основу података o протицају са четири хидролошка
профила на Топлици, израчунати су специфични отицаји, висине отицаја и коефицијенти отицаја
у периоду 1961–1990. године. Циљ рада јесте приказати на који начин атмосферске падавине у
корелацији са литолошким и геоморфолошким карактеристикама детерминишу отицаје у
посматраном сливу, односно, приказати однос падавина и отицаја.

Published

2019-02-01