AНАЛИЗА ОТИЦАЈА У СЛИВУ РИЈЕКЕ ТОПЛИЦЕ

##article.authors##

  • Слободан Гњато

##article.abstract##

У раду су анализирани отицаји у сливу ријеке Топлице. Извршена је анализа климатских и
геолошко-морфолошких фактора отицаја. На основу података o протицају са четири хидролошка
профила на Топлици, израчунати су специфични отицаји, висине отицаја и коефицијенти отицаја
у периоду 1961–1990. године. Циљ рада јесте приказати на који начин атмосферске падавине у
корелацији са литолошким и геоморфолошким карактеристикама детерминишу отицаје у
посматраном сливу, односно, приказати однос падавина и отицаја.

Downloads

##submissions.published##

2019-02-01

##issue.issue##

##section.section##

Чланци