ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ВАСКУЛАРНЕ ФЛОРЕ МАЛОГ ПРЊАВОРА (ДОБОЈ, РЕПУБЛИКА СРПСКА)

##article.authors##

  • Синиша Шкондрић
  • Мира Николић
  • Ранко Перић
  • Нада Шуматић
  • Јелена Кнежевић

##article.abstract##

Флористичка истраживања на подручју Малог Прњавора (Добој, Република Српска) спроведена су током вегетацијске сезоне 2017. године. Укупно је инвентарисано 217 таксона на нивоу врсте и подврсте, који су систематизовани у 160 родова и 63 фамилије. Најзаступљеније фамилије на основу броја врста и подврста су: Compositae (20), Lamiaceae (19), Poaceae (18), Fabaceae (12), Ranunculaceae (11) и Rosaceae (10). Субсредњеевропски флорни елемент био је најбројнији са 50 таксона, а прате га евроазијски (32) и субевроазијски (23). Еколошка анализа показала је доминацију хемикриптофита (49). У флори Малог Прњавора утврђено је постојање 11 адвентивних таксона, док се шест таксона налази на списку биљака за Црвену књигу флоре Босне и Херцеговине.

Downloads

##submissions.published##

2019-02-01

##issue.issue##

##section.section##

Чланци