ПЕРЦЕПЦИЈА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ У ХАГИОГРАФИЈАМА ПОСВЕЋЕНИМ СТЕФАНУ ДЕЧАНСКОМ

Authors

  • Борис Бабић Филозофски факултет Универзитет у Бањој Луци

DOI:

https://doi.org/10.7251/SIC2306013B

Abstract

У раду је показан начин на који је Константин Велики при- казан у хагиографијама посвећеним Стефану Дечанском. Старију од њих је написао по имену непознати ученик и настављач архиепископа Данила II, а млађу Григорије Цамблак. Помен Константина Великог у хагиогра- фији Даниловог настављача подсјећа на типичан начин изражавања у хагиографској књижевности, гдје је акценат стављен на хришћанске вр- лине српског краља. С друге стране, перцепција првог византијског цара у хагиографији Григорија Цамблака важна је са аспекта цјелокупних иде- олошких поставки владавине Стефана Дечанског. Хагиографска књиже- вност посвећена култу светог краља, попут ликовних представа у његовим задужбинама, показује да је Стефан Дечански слиједио идеолошке по- ставке свог оца, те своју владавину градио кроз представу себе као новог Константина. Из тог разлога, помени Константина Великог у хагиогра- фији Григорија Цамблака нису случајни и спорадични, већ су дио једног система приповиједања односно међусобно повезани и усаглашени.

Downloads

Published

2024-04-01