О ЖЕНАМА У ДУШАНОВОМ ЗАКОНИКУ. У КОНТЕКСТУ СТАРИЈИХ И НОВИЈИХ ИСТРАЖИВАЊА

Authors

  • Александра Костадиновић – Рачић Универзитет у Бањој Луци Филозофски факултет

DOI:

https://doi.org/10.7251/SIC2306031K

Abstract

У раду ће бити ријечи о женама у Душановом законику, у контексту старијих и новијих истраживања у српској историографији, односно, упоређујући иста, даћемо осврт на сличности и разлике у њима, стављајући акценат, првенствено, на права и положај жене у тадашњем друштву, конкретније, у тадашњем временском периоду. Сходно томе, указаћемо на њихове привилегије, али и на дискриминацију, у поменутом правном споменику, гдје се жене што директно, што индиректно помињу у двадесетак чланова, међутим ми ћемо се у тексту фокусурати само на оне чланове Законика у којима се жена помиње директно, тачније термином жена или у контексту одреднице женског рода (хришћанка, калуђерица, властелинка...). Другим ријечима, анализираћемо чланове 9, 17, 46, 53, 54, 64, 73, 104, 195 и 196, чије су се одредбе односиле, углавном, на властелин- ке и остале жене, али не и на жене владара, што се да закључити из члана 195. Душановог законика.

Downloads

Published

2024-04-01