МИТРОПОЛИТ ЛЕОНТИЈЕ РАДУЛОВИЋ (1835–1888) – ПРВИ СРБИН ХЕРЦЕГОВАЧКИ МИТРОПОЛИТ ОД УКИДАЊА ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ 1766. ГОДИНЕ

Authors

  • Лазар Радан Музеј Херцеговине у Требињу

DOI:

https://doi.org/10.7251/SIC2306051R

Abstract

Након укидања Пећке Патријаршије 1766. у Херцеговину, као и у друге српске области дошле су грчке владике – фанариоти. Њихово службовање углавном је оставило лош утисак. У Херцеговачкој митропо- лији смијенило се десет фанариотских владика у периоду 1766–1888, до доласка првих Срба на ову катедру. Тема овог рада управо јесте живот, до- лазак и служба истакнутог Херцеговца, митрополита Леонтија Радуловића (1888), првог Србина на катедри херцеговачких митрополита од укидања Пећке Патријаршије. Његов тежак и мученички живот био је само увер- тира за долазак на ову славну светосавску катедру. У раду смо се бавили његовим животним путем и службом, као и дјелимично историјом Митро- полије од постанка до његове службе. Рад је настао на основу релевантне историјске литературе, необјављених и објављених извора и периодике и за циљ има да приближи значај доласка Срба на катедру херцеговачких митрополита за сам православни народ Херцеговине, као и да сачува ус- помену на овог значајног херцеговачког архијереја.

Downloads

Published

2024-04-01