ЈЕВРЕЈИ У ПРИЗРЕНУ ОД НАЈРАНИЈИХ ВРЕМЕНА ДО ХОЛОКАУСТА

Authors

  • Милош М. Дамјановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SIC2306073D

Abstract

Демографски, привредни, културни и историјски центар Метохије имао је дугу традицију мултиетничности и мултикултурално- сти. У њему су се генерацијама преплитале разне цивилизације, народи и конфесије. Парадигматично је да призренска чаршија као баштиник за- натског и трговачког живота никада није имала организовану односно бројнију јеврејску заједницу. У разним историјским епохама само су ретки појединци и малобројне породице краткорочно или стално настањива- ле овај средњовековни урбани и архитектонски бисер, баш као и читаво подручје плодне Метохије. Упркос изостајању јеврејског институционал- ног живота у Призрену су се сукцесивно досељавали и у њему проводили одређени период живота многобројни Јевреји са простора Аустроугарске и југословенске државе. Својим професионалним умећем и друштвеним активизмом оставили су трајан и неизбрисив траг и значај за општи ло- кални развој средине коју су својевољно или стицајем друштвених околно- сти прихватили за своје пребивалиште. Њихово присуство оплеменило је различите сфере јавног живота, почевши од здравствених преко просвет- них до економских. У раду ће бити приказано хронолошко бивствовање и социјална улога ретких јеврејских становника града на Бистрици.

Downloads

Published

2024-04-01