БРОЈ ПОСЛАНИКА ПРВОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ СРПСКОГ НАРОДА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Authors

  • Милена Михаљевић Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица

DOI:

https://doi.org/10.7251/SIC2306159M

Abstract

На основу доступне литературе и извора у раду се разма- трају историјске чињенице које су довеле до коначног броја посланика првог сазива Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини. Утврдивши да се у до сада објаљеним радовима и монографијама везаним за осни- вање и рад највишег уставотворног и законодавног тијела Републике Српске овај број наводи без адекватног објашњења како је успостављен, циљ је био помјерити границе научног сазнања и разјаснити све оне елементе који су утицали на заокруживање коначног броја посланика првог сазива. Имајући у виду значај ове институције за Републику Српску, како у ратном периоду, тако и данас, било које чињенице везане за њен рад не би тре- бале остати занемарене, а нарочито не оне које се тичу њеног оснивања.

Downloads

Published

2024-04-01