ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ НА ПРОСТОРУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ОД ОКТРОИСАНОГ УСТАВА ДО ЗАГРЕБАЧКИХ ПУНКТАЦИЈА 1931/1932. ГОДИНЕ

Authors

  • Драга Мастиловић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SIC2003065M

Abstract

Након завођења Шестојануарског режима краља Александра политички живот на простору Босне и Херцеговине био је скоро у потпиности замро. Нови импулс оживљавању политичког живота дао је Октроисани устав 1931. године, којим је уведено стање ограниченог парламентаризма. На простору Босне и Херцеговине ново стање затекло је политичке вође прилично неспремне, осим наравно оних који су учествовали у припремању Октроисаног устава, попут др Милана Сршкића. Ипак, велики број дотадашњих политичких првака активно се укључио у новонастале политичке прилике и учествовао на парламентарним изборима 1931. године. С обзиром на то да је изборни закон био подешен на начин да фаворизује владину листу, опозиционе партије нису ни имале прилику да активно учествују на изборима, па су их већином бојкотовали. Ипак, спорост у формирању режимске Југословенске радикално сељачке демократије омогућила је убрзо активну опозициону акцију у којој су поједине партије и политички кортеши на простору Босне и Херцеговине имали видну улогу.

Кључне ријечи: Политичке прилике, Босна и Херцеговина, Октроисани устав.

Downloads

Published

2022-03-31