БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА У МЕМОАРИМА МАРШАЛА МАРМОНА (1806–1811)

Authors

  • Радован Субић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SIC2003115S

Abstract

Француски маршал Огист Мармон (1774–1852) боравио је на Балкану од 1806. до 1811. године. По оснивању Илирских провинција 1809. године именован је за гувернера. Ове формално аутономне покрајине Француског царства, са сједиштем у Љубљани, биле су састављене од западне Корушке, Крањске, Хрватске југозападно од ријеке Саве, Војне крајине, Трста, Истре, Далмације, територије укинуте Дубровачке републике и Боке Которске. Већина залеђа ових провинција била је територија Османског царства. На тај простор је маршал Мармон био присиљен да обрати пажњу. У његовим обимним мемоарима, објављеним 1857. године, у деветом поглављу другог тома као и у поглављима десет до четрнаест трећег тома већином се говори о територији данашње Црне Горе, Хрватске, Словеније и Босне и Херцеговине. Подаци који се односе на потоње покрајине релативно су скромни и повезани су с Мармоновим активностима у Далмацији, које су биле дио политике Француске према Османском царству. У раду се говори управо о тим скромним подацима о Босни и Херцеговини.

Кључне ријечи: Француска, Османско царство, Огист Мармон, мемоари, Босна и Херцеговина.

Downloads

Published

2022-03-31