РЕПУБЛИКА СРПСКА – ИМЕ, ДОГАЂАЈИ И ИСТОРИЈСКИ ПРОЦЕСИ

Authors

  • Предраг Лозо

DOI:

https://doi.org/10.7251/SIC2003164L

Abstract

У раду се на основу изворне грађе са неколико аспеката анализирају прилике у којима је настала Република Српска. Посебно је наглашен процес промјена имена Републике како са формалног становишта, из угла рада Народне скупштине, као највишег законодавног тијела, тако и у јавној перцепцији. Ови процеси осликавају развој схватања власти и функционисања државе у посткомунистичком и уједно веома турбулентном ратном периоду који носи значајне специфичности. Истовремено, на основу праћења поменутих аспеката у историографији и разумијевању прошлости, могу се видјети елементи односа према изворној грађи и чињеницама у синтезама и другој литератури која свједочи о том времену. У раду се покушава открити колико историјске чињенице, које се неријетко занемарују у данашњем јавном дискурсу, могу рећи о националној историји из наше блиске прошлости.

Кључне ријечи: Република Српска, Српска Република, име, Народна скупштина, Одбрамбено-отаџбински рат

Downloads

Published

2022-03-31