Uticaj veštačke inteligencije na advokatsku praksu

Authors

  • Dijana Savić Božić Pravni fakultet Univerziteta Sinergija Bijeljina
  • Enes Šehić Council of Europe-CEPEJ (European Commission for Efficiency of Judiciary)

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZRSNG2324022S

Abstract

Ovaj rad analizira na koji način se aspekti veštačke inteligencije mogu primeniti na oblast prava, kako bi se dobila laka i efikasna usluga. Uz brz razvoj modernih tehnologija i digitalnih inovacija, veštačka inteligencija je sada na putu da zameni ljudske poslove. Obrazovanje, medicina i mnoga poslovna polja danas su visoko razvijena uz uključivanje veštačke inteligencije. Ali kada je u pitanju oblast prava, nema značajnijeg razvoja uticajem veštačke inteligencije i drugih savremenih tehnologija. Većina advokata i dalje radi svoje predmete i druge ugovorne poslove bez korišćenja savremenih tehnoloških aspekata. Oni i dalje koriste čvrste datoteke i listove tokom svog napredovanja. Barem većina njih ne koristi legalan softver. Ali uz pomoć veštačke inteligencije, advokat može lako i efikasno da klasifikuje činjenice i donosi ispravne odluke i obrazloženja za nekoliko sekundi. Moguće je primeniti i tehnologiju veštačke inteligencije za analizu pravnih dokumenata i ugovora. Postoje neke prepreke koje treba uzeti u obzir kada se veštačka inteligencija zameni advokatima. Obuka veštačke inteligencije sa tehničkim pravnim jezikom je složena, jer ne postoji računarski jezik koji može da čita pravni jezik. Štaviše, ne postoji garancija ili odgovornost za rad koji obavlja mašina. Kao odgovornija i značajnija pozicija, advokat treba da ima odgovornost prema svojim klijentima. Ove slabosti ne znače da nije praktično zameniti rad advokata savremenim tehnologijama. Sa brzim razvojem modernih tehnologija, ova ograničenja se mogu prevazići u nadolazećoj fazi, jer je jasno da se zadaci advokata mogu lako i efikasno poboljšati veštačkom inteligencijom.

Downloads

Published

2024-03-15