VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA - IZAZOV ZA PRAVOSUĐE

Authors

  • Goran Filipić Pravni fakultet Univerziteta Sinergija Bijeljina
  • Jelena Manojlović Pravni fakultet Univerziteta Sinergija Bijeljina

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZRSNG2324026F

Abstract

Vještačka inteligencija danas, htjeli mi to ili ne, dio je našeg društva u mnogim sferama života, tako da ni pravo odnosno pravosuđe nije izuzetak. U doba povećanog i brzog protoka informacija i digitalizacije, najnovija i najinovativnija tehnološka i informativna dostignuća sve se više koriste i u pravosuđu. Upotreba vještačke inteligencije u pravosuđu nije više izbor već neminovnost, koja ima brojne izazove, ukoliko se tim procesima odgovorno ne upravlja. Naime, vještačka inteligencija i algoritmi mašinskog učenja imaju mnoge specifičnosti koje mogu dovesti do diskriminacije i kršenja osnovnih ljudskih prava, zbog čega se toj oblasti mora posvetiti velika i posebna pažnja. Cilj ovog rada je da ukaže na pravce razvoja i izazove vještačke inteligencije u pravosuđu, te daje smjernice kako da se na bazi evropskih standarda u ovoj oblasti doprinese unapređenju pravosuđa u opsegu koji podržava poštovanje osnovnih ljudskih prava, transparentnost, nediskriminaciju, odgovornost i vladavinu prava.

Downloads

Published

2024-03-15