ПРОЦЈЕНА ВРИЈЕДНОСТИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

Authors

  • Dragana Skorup

DOI:

https://doi.org/10.7251/STP1813832S

Abstract

Развијене свјетске земље имају општеприхваћене локалне и глобалне стандарде као основу за стандардизацију поступака и интернационализацију процеса процјене вриједности непокретности. У Босни и Херцеговини, не постоји јединствен и усклађен приступ процјене непокретности појединачних објеката. Кроз рад је приказан приступ, методологија и терминологија која би се требала користити код процјене стамбене непокретности. Извршена је анализа примјене двије методе процјене непокретности на једном објекту, са посебним освртом на могућност њихове примјене у зависности од средине у којој се непокретности налазе.

Published

2021-10-01

How to Cite

[1]
D. Skorup, “ПРОЦЈЕНА ВРИЈЕДНОСТИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА”, STEPGRAD, vol. 1, no. 13, Oct. 2021.