RODNI PRISTUP PENALNOJ PRAVDI

Authors

  • Marina M. Simović
  • Miomira P. Kostić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZND2106045S

Abstract

Usvajanje Zakona o rodnoj ravnopravnosti dana 20. maja 2021. godine pokrenulo je niz pitanja u domaćoj javnosti oko primjene Zakona, posebno dijela koji se odnosi na upotrebu rodno senzitivnog jezika, u blagoj mjeri zanemarivanjem drugih takođe bitnih segmenata vezanih za unapređivanje položaja žena i muškaaca kod nas. U Zakonu je u članu 3 jasno navedeno šta podrazumijeva rodna ravnopravnost, između ostalog "jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti, (...), ravnomjerno učešće i uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda". Potencirajući jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda žena i muškaraca, autorke u svom radu nastoje da pažnju naučne javnosti skrenu na položaj žena i muškaraca u penalnoj pravdi. Primjena istorijskopravnog i normativnog metodološkog postupka biće dopunjena pozitivističkim pristupom osnovnom istraživačkom pitanju

Downloads

Published

2022-04-28