SUZBIJANJE ORGANIZOVANOG KRIMINALA- SVJEDOCI SARADNICI PRAVOSUĐA I NJIHOV DOPRINOS EFIKASNOSTI ISTRAGE

Authors

  • Azra Jamaković

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZND2106059J

Keywords:

borba protiv organizovanog kriminala, organizovani kriminal, svjedok saradnik pravosuđa

Abstract

Imajući u vidu aktuelnost i kompleksnost problema organizovanog kriminala koji zahtijeva efikasnu i pravovremenu reakciju odnosno odgovor organa krivičnog gonjenja u cilju njegovog suzbijanja, autorica u radu prije svega daje opći pregled tipičnih mjera i radnji koje se najčešće koriste u borbi protiv organizovanog kriminala. Svjedočenje svjedoka saradnika pravosuđa se također pokazalo kao jedna od značajnijih relativno savremenih metoda utvrđivanja činjenica u krivičnom postupku te shodno navedenom u radu će se dati pregled upotrebe navedenog instituta u suzbijanju organizovanog kriminala. Svjedoci saradnici pravosuđa se u nekim zakonodavstvima nazivaju još i svjedoci pod imunitetom, „svjedoci pokajnici“ ili „krunski svjedoci“ te predstavljaju moćno oružje u borbi protiv društveno negativnog fenomena kao što je organizovani kriminal. Autorica se u radu također kratko osvrće i na žaštitu svjedoka kao neophodan preduslov buduće saradnje, između svjedoka koji odluči da razotkrije kriminalnu organizaciju i organa krivičnog gonjenja obzirom da su ovi svjedoci posebno ugrožena kategorija svjedoka ali i uspješnog okončanja krivičnog postupka. 

Downloads

Published

2022-04-28