PRIVATNA ZAŠTITA KAO FAKTOR SIGURNOSTI

Authors

  • Matija Ležaić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZND2106071L

Keywords:

privatna sigurnost, menadžment sigurnosti, zaštita, bezbjedonosne agencije

Abstract

Djelatnošću privatne zaštite se smatraju poslovi zaštite lica i imovine koji se sprovode  tjelesnom, tj. fizičkom ili tehničkom zaštitom. Pri tome se tjelesna zaštita vrši putem lica koja neposredno čuvaju i osiguravaju štićene osobe i imovinu, bez dominantne upotrebe tehničkih sredstava. Danas gotovo da nema države čiji sistem sigurnosti nema segment čiji su nosioci privatni subjekti kao, u organizacijskom smislu, autonomno egzistirajući faktor. Najvažnije karakteristike privatnih sigurnosnih kompanija jesu težnja profitu i trgovanje pružanjem usluga unutrašnje bezbjednosti i zaštite. Većina ovih kompanija su male, fokusirane na prevenciju kriminala i obezbjeđivanje javnog reda i mira, kao i na usluge privatnog obezbjeđenja na unutrašnjem tržištu. Upravo i ovaj stručni rad ukazuje na neke od najvažnijih karakteristika privatnih sigurnosnih kompanija, kao i važnu ulogu koju ove kompanije imaju za bezbjednost društva uopšte.

Downloads

Published

2022-04-28