ORGANI MALOLJETNIČKOG KRIVIČNOG PRAVOSUĐA

Authors

  • Radenko Vujasin

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZND2106079R

Keywords:

sudovi, organi starateljstva, socijalni radnici, stručni savjetnici, maloljetni prestupnici

Abstract

U krivičnom postupku prema maloljetnicima organi krivičnog pravosuđa imaju veoma široka ovlaštenja u pogledu pokretanja, toka i okončanja krivičnog postupka. Ta ovlaštenja su mnogobrojna i kreću se od primjene načela oportuniteta preko preusmjeravanje od redovnog postupka, zamjene izrečene mjere drugom, pogodnijom mjerom itd. Upravo i cilj ovog rada jeste da ukažemo na ulogu i značaj organa krivičnog pravosuđa, ali i da ukažemo na ulogu stručnih savjetnika koja sve više dobija na značaju kada je u pitanju rad sa maloljetnim prestupnicima. Takođe u radu ćemo ukazati i na ulogu socijalnih radnika koji rade u

Published

2022-04-28