RODITELJI ZATVORENICI I NJIHOVA DJECA

Authors

  • Anel Ramić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZND2106090R

Keywords:

osuđena lica, djeca, kazna, tretman, porodica

Abstract

Resocijalizacija osuđenih lica je veoma kompleksan proces koji zavisi od brojnih egzogenih i endogenih faktora. Jedan od tih faktora jeste i porodica, te je učešće porodice u procesu resocijalizacija jako bitan faktor kojem vaspitač poklanja dosta pažnje u toku sprovođenja prevaspitnog tretmana. Posebno je bitan odnos osuđenih lica i njihove djece koji nažalost nije na zavidnom nivou zbog brojnih predrasuda i pokušaja prikrivanja da se otac ili majka nalaze na izdržavanju zatvorske kazne. Zato je odnos i komunikacija osuđenih lica i njihove djece važan segment kojem socijalni radnici i vaspitači moraju pokloniti mnogo više pažnje tokom rada na resocijalizaciji. Upravo i cilj ovog rada jeste da sagledamo kakav odnos osuđena lica imaju sa svojom djecom u KPZ Bihać, te na koji način isti održavaju.

Published

2022-04-28