МУЛТИЛАТЕРАЛНА ДИПЛОМАТИЈА КАО НЕМИНОВНОСТ САВРЕМЕНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ

Authors

  • Предраг Јанковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZND2106122J

Keywords:

међународни односи, мултилатерална дипломатија, мултилатерализам

Abstract

Модерну дипломатију карактерише експанзија мултилатералне дипломатије, чији почеци се вежу за прве међународне конгресе и конференције. Друштвени напредак условио је развој међународних односа у правцу интензивирања дипломатских односа. Од краја 19. века до данас настао је велики број међународних организација које поред држава постају значајни субјекти међународног права. После Другог светског рата као актери на међународној сцени појављују се и ослободилачки покрети и транснационални субјекти у виду транснационалних политичких покрета, транснационалних верских организација и мултинационалних компанија. Услед обима и интензитета међународних односа у тим околностима, билатерална дипломатија не би ни близу могла задовољити потребе савремене међународне сарадње, те се значајан део међународних односа одвија посредством мултилатералне дипломатије, поготово у оквиру делатности међународних организација. На нивоу међународне заједнице разни облици мултилатералне дипломатије представљају основни вид међународног дипломатског општења.С обзиром на актуелност и значај мултилатералне дипломатије, у овом раду ће бити представљени њен појам и најзначајније карактеристике.

Downloads

Published

2022-05-01