MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Authors

  • Senad Palamar

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZND2106165P

Keywords:

menadžemt ljudskih resursa, tržište, ljudski potencijali, kapital

Abstract

Zaposleni su jedan od najznačajnijih resursa organizacije. Značaj ljudskih resursa sve je veći pa se upravljanje ovim resursima smatra osnovnim interesom organizacije. Danas ljudski resursi i znanje predstavljaju najvažniji segment u svim djelatnostima. Sa stanovišta organizacije i upravljanja ljudski faktor se posmatra kao predmet upravljanja i predmet razvoja. Menadžment ljudskih resursa opisuje aktivnost menadžmenta koji se ranije nazivao personalni menadžment, ali se istovremeno upotrebljava i za označavanje određenog pristupa upravljanja ljudima. Značaj menadžmenta ljudskih resursa polazi od činjenice da su ljudi osnovni faktor koji je zajednički u svakoj organizaciji, pa su na osnovu toga oni kreatori organizacionih strategija preduzeća. U ovom radu ukazaćemo na temeljne aspekte menadžmenta ljudskih resursa sa naglaskom na vrste menadžera i usavršavanje zaposlenih.

Downloads

Published

2022-05-06