IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE PREDUZEĆA IZ UGLA MENADŽMENTA

Authors

  • Adnan Kamerić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZND2106174K

Keywords:

strategija preduzeća, strateški menadžment, organizaciona struktura, ciljevi poslovanja

Abstract

Kao posljedica globalizacije tržišta sve više se razvija strateško planiranje koje se bavi povezivanjem preduzeća i okruženja. Sadržaj razvoja strateškog palniranja usmjeren je ka oblikovanju metoda i tehnika analiziranja i praćenja sve kompleksnijeg okruženja. Kao sastavni dio strateškog planiranja u savremenom menadžmentu sve više se posvećuje pažnje oblikovanju vizije i misije preduzeća. Zadaće menadžera sadašnjosti su: postavljenje i oblikovanje višegodišnjih prognoza poslovanja, i dugogodišnja projekcija razvoja preduzeća. Upravo i ovaj rad se bavi tom problematikom, a kroz sagledavanje strategije preduzeća ukazaćemo i na značaj samog strateškog menadžmenta.

Downloads

Published

2022-05-06