DRUŠTVENI MEDIJI KAO KANAL DIREKTNOG MARKETINGA

Authors

  • Obrad Kovač

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZND2106193O

Keywords:

preduzeće, društveni mediji, integrisane marketinške komunikacije, direktni marketing, kanali komuniciranja

Abstract

Integrisane marketing komunikacije, skraćeno IMK, predstavljaju strateški pristup marketinškom komuniciranju, pomoću kojeg preduzeća koordiniraju svoje marketing komunikacije da bi saopštile jasnu, dosljednu, uverljivu i konkurentnu poruku o organizaciji i njenim proizvodima u svim kanalima komunikacije. Način na koji društveni mediji kreiraju globalni, interaktivni, korisnički kreiran prostor, gdje su osnovni principi na kojima se zasniva masovna komunikacija manje relevantni, ukazuje da je neophodno redefinisati pristup komuniciranju i da tradicionalna marketinška praksa treba da bude značajno izmijenjena. Upravo i cilj ovog rada jeste da ukaže na značaj društvenih medija kao kanala direktnog marketinga u okviru integrisanih marketinških komunikacija.

Downloads

Published

2022-05-06