INOVACIJA KAO NOVI POSLOVNI MODEL TURISTIČKOG PREDUZEĆA

Authors

  • Adnan Kamerić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZND2106204K

Keywords:

turizam, inovacija, poslovni model, turistički menadžment

Abstract

Većina putovanja smatra se turističkim kretanjem, tako bi se i svaka ideja mogla smatrati inovativnom neovisno o njenom ishodu. Ukoliko je neuspješna možda bi se mogla primijeniti na drugom polju poslovanja. Takva razmišljanja vladaju svijetom inovativnih ideja pa su zato mnoga turistička preduzeća uspješnija od drugih. Nijedna ideja nije neučinkovita, ona predstavlja razmišljanje pojedinca ili skupine i njihovu želju da efikasno doprinesu preduzeću za koje rade. A značaj inovacija, kao ideje ili kao procesa je sve veći u turističkoj djelatnosti. Zbog toga je svrha ovog rada detaljno prikazati upravo značaj inovacija za turistički sektor i menadžemant u turizmu generalno. Takođe značaj marketinga u turizmu dobija sve više na značaju pa ćemo i iz tog razloga ukazati na ulogu i značaj inovacija kao novog poslovnog modela turističkog preduzeća

Downloads

Published

2022-05-06