DIGITALNA EKONOMIJA, E-POSLOVANJE, E-TRGOVINA I DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA

Authors

  • Besim Duraković

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZND2106231D

Keywords:

digitalna ekonomija, e-poslovanje, e-trgovina, digitalizacija, mobilne aplikacije.

Abstract

Digitalna ekonomija je iz korijena promijenila tradicionalne pristupe ekonomiji, proizvodnji i razmjeni dobara i usluga. Na globalnim tržištima svakodnevno se pojavljuju novi poslovni koncepti, novi oblici konkurencije, ali i nove tržišne prilike kako za velike kompanije, tako i za mala preduzeća, kao i za svakog pojedinca. Sve poslovne aktivnosti koje poduzimaju pravna ili fizička lica se digitalizuju i evoluiraju iz tradicionalnih poslovnih modela u e-poslovanje. Prodaja i kupovina roba i usluga se seli na Internet u sfere e-trgovine, što je najviše uslovljeno većom dostupnošću i nižim troškovima. Modeli tržišnog uspjeha su zasnovani isključivo na znanju i stavkama neopipljive aktive, umjesto na finansijskom kapitalu. Upravo zbog toga, ovaj rad se bavi u početku definicijom digitalne ekonomije, a zatim i ključnim konceptima u okviru nove ekonomije, kao što su e-poslovanje, e-trgovina i digitalizacija poslovnih procesa, uz poseban osvrt na upotrebu mobilnih aplikacija.

Downloads

Published

2022-05-06