ULOGA OPERATIVNOG MENADŽMENTA U RADU KOMPANIJE KROZ PRIMJENU IZBALANSIRANE KARTE MJERILA

Authors

  • Adnan Kamerić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZND2106254K

Keywords:

operativni menadžment, kompanija, izbalansirana karta mjerila, poslovanje

Abstract

Izbalansirana karta mjerila (BSC) se najjednostavnije može objasniti kao koncizan ali integralan prikaza određenog broja ključnih karakteristika (pokazatelja), koji sa jedne strane omogućavaju efektivan način prevođenja vizije i strategije u mjerljive ciljeve i pokazatelje njihovog ostvarivanja, a sa druge strane jednostavno upoznavanje svih zainteresovanih strana, a prije svega zaposlenih, sa vizijom kompanije i njihovom ulogom u ostvarivanju ciljeva kompanije i koristima koje iz toga proizilaze. Takođe, važno je shvatiti BSC ne samo kao prikaz fiksno postavljenih ciljeva ili rigidno zacrtnih tačaka u budućnosti, već da primjena ovog koncepta treba da služi kao ilustracija vizije i misije, te kompletnog procesa planiranja u njihovom ostvarivanju. Kao što i samo planiranje treba biti fleksibino da bi se zacrtani planovi mogli prilagoditi  dinamičnim i promjenjivim uslovima poslovanja, tako i BCS treba da ukaže na posljedice različitih pravaca akcije pojedinih dijelova organizacije i njihovu međusobnu uslovljenost. Upravo i cilj ovog rada jeste da ukažemo na sve prednosti i karakteristike ovog koncepta koji se odnosi na operativni menadžment i njegovo funkcionisanje u radu kompanije.

 

Downloads

Published

2022-05-06