POREMEPOREMEĆEN SISTEM VRIJEDNOSTI KOD MLADIH KROZ PRIZMU NASILJA

Authors

  • Ilija Trninić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZND2106321T

Keywords:

socijalno neprilagođeno ponašanje, sistem vrijednosti, škola, socijalizacija

Abstract

Socijalno-neprilagođeno ponašanje mladih je posljedica krize društva, neorganizovanosti, socio – ekonomske situacije, ratnih dešavanja, ali i i krize onih faktora koji bi trebalo da budu  nosioci socijalizacije ličnosti djeteta, prije svega porodice i škole. Takođe, odbacivanje i prevazilaženje ranijih društvenih normi, te još  nejasno precizirane i nedefinisane nove, a koje evidentno nisu usklađene sa transformacijom političkih, ekonomskih i socijalnih prilika u Bosni i Hercegovini, otežavaju mladima da prepoznaju i prihvate nove društvene norme i vrijednosti. Upravo i cilj ovog rada jeste da kroz krizu sistema vrijednosti ukažemo koliko mladi danas imaju izražene asocijalne stavove i ispoljavaju delinkventno ponašanje u školi, te koliko je potrebno raditi na korekciji takvih asocijalnih vidova ponašanja i preventivno djelovati na sve oblike devijantnog ponašanja kako u školi tako i van nje.

Downloads

Published

2022-06-07