KREATIVNOST U SOCIJALNOM RADU

Authors

  • Ljubinka Lazić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZND2106342L

Keywords:

kreativnost, kreativne metode, socijalni rad

Abstract

U ovom radu je aktualizovana kreativnost stručnih radnika u socijalnom radu te upotreba kreativnih metoda u praksi. Cilj rada je da se ukaže na kreativnost kao značajnu karakteristiku stručnih radnika u socijalnoj zaštiti kao i na mogućnosti upotrebe kreativnih metoda u centrima za socijalni rad. Prikazani su rezultati istraživanja o kreativnosti stručnih radnika kroz iskaze stručnih radnika zaposlenih u centrima za socijalni rad u Republici Srpskoj. Pored prepoznavanja korisnosti upotrebe kreativnih metoda istraživanje je pokazalo i poteškoće u primjeni istih, kao i potrebe prakse. Navedene spoznaje postavljene su u usku vezu sa paradigmom društvenog razvoja koja uslovljava i promjenu prakse socijalnog rada.

Downloads

Published

2022-06-07