NASILJE U ŠKOLI KAO TREND SAVREMENOG DRUŠTVA

Authors

  • Bojan Trgić
  • Slavko Milić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZND2106362T

Keywords:

nasilje, učesnici, škola, vršnjačko nasilje, društvo

Abstract

U današnje vrijeme, pod uticajem različitih faktora iz okoline, vaspitanje djece, kao jedan od najvažnijih ciljeva svakog društva, našao se u krizi, kako u školi, tako i u porodici. Zapostavljene su temeljne norme ponašanja i agresivnost i nasilje su sve više prisutni u međusobnoj komunikaciji između odraslih i djece, ali i među samom djecom. Postoji tendencija opšteg neprihvatanja i šikaniranja među djecom, što dovodi do povlačenja djece u sebe. Zbog toga se mnoga od njih, uprkos svojim potencijalima, često nalaze na margini školskih aktivnosti. Škole se neće moći transformisati u škole bez nasilja sve dok ne budu imale poticaja izvana koji će moći inicirati promjene u samoj školi. Zbog toga je važno da se kroz realizaciju brojnih programa prevencije za suzbijanje vršnjačkog nasilja podstakne unutrašnja promjena u školi koja će stvaranje nenasilnog okruženja u školi doživljavati kao jedan otvoren proces koji teži stalnom otklanjanju barijera za saradnju između škole i porodice, te jačati kompetencije škole i njeno participiranje u vaspitanju sve djece. Te promjene znače promjenu stavova i sistema vrijednosti u školi, isticanje važnosti i vrijednosti individualizacije i jačanja ličnosti pojedinca naspram kolektiviteta, te njegovanje i uvažavanje različitosti. U samom radu ukazaćemo na neke probleme sa kojima se škole svakodnevno suočavaju, a vezani su za nasilničko ponašanje učenika, kao i vršnjačko nasilje koje je u sve većoj ekspanziji u našem društvu.

Downloads

Published

2022-06-07