ULOGA NASTAVNIKA U SAVREMENOJ ŠKOLI

Authors

  • Mirsada Tulumović - Kalajac

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZND2106313T

Abstract

Razvoj društva reflektovao se i na učenje i sam obrazovni sistem, kako po pitanju same organizacije i rada škole, tako i po pitanju kompetencija nastavnika i njegove drugačije uloge u nastavnom procesu. Uloga nastavnika kao izvora i prenosioca znanja se mjenja u sasvim jednu drugačiju koncepciju, gdje je on sve više mentor koji prati i motiviše učenike da samostalno istražuju i dolaze do znanja. Nastavnik u savremenoj školi je i realizator procesa vaspitanja, inicijator u rješavanju vaspitnih pitanja, vaspitnu grupu orijentiše i ukazuje na pravce daljeg vaspitnog kretanja, tražilac i davalac informacija iz domena vaspitanja i inicijator vaspitnih aktivnosti. U ovom radu ćemo ukazati na brojne prednosti savremene škole u odnosu na tradicionalnu, ali i ukazati na ulogu nastavnika koju ima u takvoj školi.

Downloads

Published

2022-09-12