Отвореност малих транзиционих привреда – посткризна ревидирана анализа

Authors

  • Јелена Тривић

DOI:

https://doi.org/10.7251/ACE1828055T

Abstract

Однос међународне трговине и економског раста и развоја, односно утицај отворености привреде на укупни економски раст и развој је широко истраживано питање међу економистима са још увек нејасним закључцима. Посебно занимљиво питање јесте веза отворености и економског развоја у случају малих отворених привреда које су у принципу „осуђене” на већу отвореност. Отвореност привреде ка спољној трговини у овом раду посматра се као учешће суме увоза и извоза робе у бруто домаћем производу. Предмет овог рада јесте анализа везе између отворености земље према спољној трговини и економског развоја на узорку од 23 мале и транзиционе привреде. Циљ истраживања јесте да се на бази квантитативних показатеља покуша докучити каква је природа ове везе, те да се истражи да ли постоји разлика између односа извоза и економског развоја и односа увоза и економског развоја. Резултати истраживања упућују на закључак да оријентација ка споља (енгл. out-ward orientation) нема алтернативу у случају малих отворених привреда, али да је за мале привреде битно
разграничити токове спољне трговине на увозне и извозне када се
посматра степен њихове отворености.

Published

2018-12-24