ПРИМЈЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У АНАЛИЗИ И ПРЕДВИЂАЊУ УСПЈЕХА СТУДЕНАТА

Authors

  • Љубиша Прерадовић Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, Војводе Степе Степановића 77/3, Бања Лука
  • Ђорђе Стојисављевић Универзитетски рачунарски центар Универзитета у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А , Бања Лука
  • Александар Гаћина Универзитетски рачунарски центар Универзитета у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А , Бања Лука

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGGPLUS1806028V

Keywords:

ормационе технологије, високо образовање, data mining, анализа, предвиђање постигнућа студената

Abstract

Примјена откривања законитости у подацима у области образовања (енгл. Educational data mining) представља нову област информационих технологија која је у експанзији. У овом раду је коришћењем data miningа извршена анализа и развој модела за предвиђање успјеха студената, заснованог на појединим факторима који утичу на њихов успјех (успјех у средњој школи, успјех на пријемном испиту). Истраживање има за циљ да покаже у којој мјери успјех у средњој школи и успјех на пријемном испиту утичу на успјех ученика током студирања, а који cе прије свега огледа на оцјенама из базичних предмета и укупном броју остварених ECTS бодова. У истраживању су коришћени савремени софтверски алати: RapidMiner, SPSS и MATLAB.

References

W Oladokun, V.O., Adebanjo, A. T., Charles-Owaba, O.E., „Predicting Students’ Academic Performance using Artificial Neural Network, A Case Study of an Engineering Course”, The Pacific Journal of Science and Technology, vol. 9. стр. 72–79, 2008.

C. Romero, S. Ventura, „Educational data mining: a re-view of the state-of-the-art”, IEEE Trans SystMan Cybern C: Appl Rev, vol. 40, стр. 601–618, 2010.

J. Campbell, D. Oblinger, Academic analytics. Washington, DC: Educause, 2007.

V. Kumar, A. Chadha, „An Empirical Study of the Applications of Data Mining Techniques in Higher Education”, International Journal of Advanced Computer Science and Application, vol. 2(3), стр. 80–84, 2011.

Lj. Preradović, V. Đajić, Analitičko-statističke metode u savremenim istraživanjima. Banja Luka, Republika Srpska: Arhitektonsko-građevinski fakultet, 2011.

Lj. Preradović, S. Kosić-Jeremić, „Student achievement in the university entrance examination and the effects of preparation classes - a case study of civil engineering students“, Tehnički vjesnik-Technical Gazette, vol. 22, No. 3, стр. 785–791, 2015.

S. Kosić-Jeremić, Lj. Preradović, „Achievement in university entrance examination relative to attendance in preparation classes and type of secundary school completed: a case study of geodesy undergraduate candidates“, International Journal of Education and Research, vol. 2, No. 9, стр. 59–70, 2014.

М. Додиг, Љ. Прерадовић, Д. Милановић, „Значај развијених специфичних способности за постигнућа ученика“, AГГ+ часопис за архитектуру, грађевинарство, геодезију и сродне научне области, No. 1, стр. 002–011, 2013.

S. Išljamović. “Mogućnosti primene poslovne inteligencije za analizu i predviđanje uspeha studenata.” Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2015.

Published

2019-05-23

Issue

Section

Other related scientific fields