ANALIZA KONKURENTSKOG POLOZAJA BOSNE I HERCEGOVINE KAO TURISTICKE DESTINACIJE

Authors

  • Vanja Šušnjar Čanković

Abstract

Imajuci u vidu prosjecnegodisnje stope rasta koje biljezi u drugojpolovini proslogvijeka, turizampredstavljaprivrednugranukoja ostvarujestalni rast. Zuaca) turizma ogleda se i u njegovoj bliskojpovezanosti sa nizom djelatno- sti, kao sto su saobracaj, kultura, zdravstvo, politika. Medutim, mnogi krea- toripolitika neshvataju ozbiljnopreporuke razlicitih teoreticara, strucnjaka i medunarodnih institucija koje se bave turizmom, prema kojima je turizam dañaspostaopokretac ekonomskog rasta i razvoja, testvaranja novih radnih mjesta. Konkurentski polozaj Bosne i Hercegovine kao turisticke destinacije ostaje daleko ispodpotencíala zbog razlicitih izazova koji ogranicavaju uci- nak bosanskohercgovackog turizma. Uspjesna strategija razvoja turizma u BiH mora izgraditi jedinstven i atraktivan imidz, tesistemskipristupiti bren- diranju kako ciljnih turistickih destinacija, tako i cjelokupnog turizma.

Published

2017-12-05

Issue

Section

Чланци