UPRAVLJANJE MIKROFINAN SI JAM A I MIKROOSIGURANJEM

Authors

  • Zoran Kalinić
  • Željko Kovačević
  • Slobodan Župljanin

Abstract

Trziste osiguranja i institucije koje na njemu egzistiraju mogu biti od kori- sti privredi i drustvenoj zajednici, ali svakako, ipojedincima. Medu savremene proizvode industrije osiguranja spada i mikroosiguranje, koje je prvenstveno namijenjeno siromasnijim slojevima stanovnistva, a takvih je dañas u svijetu jako puno. Medutim, siromasniji slojevi stanovistva, bilo u siromasnim, razvi- jenim ili zemljama u razvoju, pa tako i nasoj zemlji i regionu, jos uvijek nisu platezno sposobni da bi mogli koristiti prednosti ovog modela osiguranja.
Mikroosiguranje predstavlja oblik mikrofinansija koji omogucava ukljuci- vanje onih slojeva stanovnistva koji su sada izuzeti od mogucnosti koriscenja pogodnosti osiguranja. Trziste mikroosiguranja je u razvojnoj fazi, posebno u zemljama tranzicione i posttranzicione ekonomije. Radi se o uvodenju modela osiguranja koje razvijene zemlje vec uveliko koriste. Prednosti razvoja
mikroosiguranja su visestruke, za pojedince, osiguravajuca i reosiguravajuca drustva i drzavu, s obzirom da sa rastom traznje rastu mogucnosti za ostva- renje odrzivogekonomskograsta, pa tako ova djelatnost moze znacajno dopri- nijeti ukupnom privrednom razvoju, posebno u zemljama nerazvijenih ekono- mija.
Kljucni ciljevi ovog rada su da ponudi relevantne informacije o
mikrofinan- sijama i mikroosiguranja i da na naucno zasnovan nacin objasni teorijske i prakticne mogucnosti koje pruza mikroosiguranje u smanjenju rizika.

Published

2017-12-05

Issue

Section

Чланци