POREDENJE USPJESNOSTI POSLOVANJA BANAKA U BOSNII HERCEGOVINII ZEMLJAMA REGIONA U 2012. GODINI

Authors

  • Zorana Agić

Abstract

Da li banke u Bosni i Hercegovini posluju bolje ili losije od banaka u regio- nu? Da li je finansijski rezultat dovoljan parametar uspjesnosti poslovanja? Ova pitanja namecu se svakom gradaninu, a ekonomski strucnjaci pokusava- ju dati odgovore na njih. Rad je posvecen analizi bankarskog sektora BiH i banaka u regionu sa ciljem da se dode do odgovora na postavljena pitanja i da se ukaze na znacaj finansijske analize koja se koristi za mjerenje i procjenu uspjesnosti poslovanja banaka. Analizirani su mnogi parametri - broj banaka, bilansna suma, kapital, vlasnicka struktura i adekvatnost kapitala, plasirani krediti i prikupljeni depoziti, finansijski rezultat, likvidnosti profitabilnost, ali pitanje je da li se i nakon ove analize mogu dati pravi odgovori. Vjerovatno se, ni nakon mnogo detaljnije analize ne bi moglo tvrditi koji bankarski sistem je najbolji. Svaki bankarski sektor ima dobre i lose strane poslovanja, te ih je potrebno dobro sagledati i potruditi se da se dobre stvari zadrze, a nedostaci u poslovanja da se isprave ili barem ublaze.

Published

2017-12-05

Issue

Section

Чланци