STAND ARDI I KRITERIJUMI VREDNOVANJA ZNANJA STUDENATA IZ ENGLESKOG JEZIKA NA NEMATICNOM FAKULTETU

##article.authors##

  • Vesna Đurović

##article.abstract##

Strani jezik na nematicnim fakultetima nerijetko ima specifican status. Oeste su situacije da odredeni broj studenta izstranogjezika imaju ogranicena ili nikakvapredznanja. Sa druge stranepostoje i oni studenti koji imaju odlic- na predznanja, tegradivo koje trebaju da uce cesto nije interesantno. Samim tim, ova grupa studenata je nemotivisana i nezainteresovana za rad na caso- vima. Zbogsvega navedenog neophodno je kvalitetno klasifikovati prethodna znanja studenata i na osnovu toga napravitigrupe, kako bi se rad na casovima mogaoprilagoditi odredenoj ciljnojgrupi. To ne znaci da se vrednovanje znanja i evaluacija ne trebaju sprovesti na isti nacin ili po istom principa. Upravo suprotno, potrebno je dostici jednak ñivo znanja kod svih studenata, kako bi i i evaluacija bila na istom nivou.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-05

##issue.issue##

##section.section##

Чланци